Referenties

Referentieverpleegkundige wondzorg, stomazorg en decubituszorg.

Wij volgen constant nieuwe opleidingen op vlak van nieuwe materialen en technieken om wonden correct en goed te verzorgen, zodat wij onze patiënten ook steeds het beste kunnen bieden.


Diabeteseducatie.

Diabeteseducatie gebeurt via het zorgtraject diabetes. U krijgt zowel theoretische als praktische informatie. Jaarlijks volgen wij nog de nodige cursussen hieromtrent, zodoende bij te blijven qua nieuwe technieken en wijzigingen omtrent diabeteszorg.


Palliatief verpleegkundige.

Bij onze palliatieve zorgen bieden wij fysieke, zorgkundige en psychologische ondersteuning.

Wanneer er bij U of uw familielid een ongeneeslijke aandoening werd vastgesteld, dan is optimale begeleiding noodzakelijk.

In samenspraak met uw behandelende arts, zorgen wij ervoor dat U in optimale omstandigheden thuis kunt verblijven.

Ook psychologische opvang hoort hierbij. Wij staan steeds klaar voor een diepgaand gesprek. Wij maken tijd voor U.


Psychiatrische verpleegkundige.

Ons team heeft ook een psychiatrisch verpleegkundige, zodoende een goede begeleiding te kunnen bieden aan mensen met psychiatrische / psychologische problemen.


Andere reeds gevolgde bijscholingen zijn oa. dementie, vaccinaties, peritoneaal dialyse thuis, poortcatheters, oncologie, knieoperaties, urologie, blaassondage, TPN, vroegtijdige zorgplanning, chemotherapie, catheterzorg, depressie, compressietherapie, pijnbestrijding, valpreventie, psychische problemen in de thuiszorg, ...